Книга епископа Григория Хомышина «Два Царства» размещена в свободном доступе

Книга епископа Григория Хомышина «Два Царства» размещена в электронном виде в свободном доступе на сайте ИСГИ с согласия издателей. 

Блаженний священномученик Григорій Хомишин, Єпископ Станиславівський. Два Царства / Под ред. о. І. Пелехатого, В. Осадчего. Люблін: Ukrainicum, 2016. 400 с.

Владыка Григорий Хомышин (1867-1945), греко-католический епископ Станиславова, мечтал о свободной и независимой Украине, но как служитель Христа и архиерей не принимал, отвергал и открыто осуждал радикальный национализм и террористические акты, утверждая, что это путь против Бога, путь, который может привести украинский народ к деградации и самоуничтожению. 

Показательно, что в своем труде владыка Григорий, блаженный епископ Католической Церкви, подвергает острой критике деятельность Львовского митрополита Андрея Шептицкого, в том числе и за поддержку украинского национализма. 

Книгу «Два Царства», уже ставшую библиографической редкостью, можно сравнить с рентгеновским анализом, со сканированием в трехмерном формате общественно-религиозной ситуации в Галиции, Польше, Европе и Ватикане первой половины ХХ века. 

В 2017 году книга «Два Царства» была издана на польском языке.

Скачать книгу епископа Григория Хомышина «Два Царства» можно по ссылке.

* * *

Книгу єпископа Григорія Хомишина «Два Царства» розміщено в електронному вигляді у вільному доступі на сайті ІСГД за згодою видавців.

Владика Григорій Хомишин (1867-1945), греко-католицький єпископ Станіславова, мріяв про вільну і незалежну Україну, але як служитель Христа та архієрей не приймав, відкидав і відкрито засуджував радикальний націоналізм і терористичні акти, стверджуючи, що це шлях проти Бога, шлях, який може привести український народ до деградації і самознищення. 

Показово, що у своїй праці владика Григорій, блаженний єпископ Католицької Церкви, піддає гострій критиці діяльність Львівського митрополита Андрія Шептицького, в тому числі і за підтримку українського націоналізму. 

Книгу «Два Царства», яка вже стала бібліографічною рідкістю, можна порівняти з рентгенівським аналізом, зі скануванням в тривимірному форматі суспільно-релігійної ситуації в Галичині, Польщі, Європі та Ватикані першої половини ХХ століття. 

У 2017 році книгу «Два Царства» було видано польською мовою.

Завантажити книгу єпископа Григорія Хомишина «Два Царства» можна за посиланням.

Информационная служба ИСГИ