Украйна

Жарьохин А.С. България-Украйна: Перспективи за сътрудничество в рамките на Европейския Съюз

Тезиси на Александър Жарьохин на международната научно-практическа конференция на студенти и млади учени «Актуални проблеми на външната политика на Украйна» (Черновци, Украйна, 15 ноември, 2013).